Đăng bài lúc: 15/10/2014 14:04

Những hình ảnh khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục tại trường THCS Hiệp Phước ngày 14/10/2014.