Đăng bài lúc: 28/07/2017 09:44

Vị trí tuyển dụng, số lượng:
Giáo viên THCS hạng III mã ngạch V07.04.12: 07 người

- Môn Tiếng anh 01 người;

- Ngữ văn 01 người;

- Hóa học 01 người;

- Tin học 01 người;

- Giáo dục công dân 01 người;

- Tổng phụ trách đội 01 người;

- Thiết bị, thí nghiệm 01 người;

- Thư viện 01 người.

- Nhân viên văn thư mã số 02.007 hoặc 02.008: 01 người

- Nhân viên Y tế học đường mã số V.08.05.11, V.08.05.12 hoặc V.08.05.13: 01 người

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm!

Tải về: Tuyển dụng viên chức