Đăng bài lúc: 12/11/2014 13:04

       Ngày nay thì có lẽ không ai không rõ công thức hóa học của Nước là H2O do Oxi và Hiđrô cấu tạo thành. Ấy thế mà phát hiện ra điều đó không phải là điều dễ dàng.

       Chính nhà hóa học Cavenđisơ là người phát hiện ra cấu tạo của Nước vào năm 1781. Cavenđisơ sinh ra trong gia đình quyền quý, giàu có ở nước Anh. Sau khi cha ông mất, ông được thừa kế một gia sản kết xù. Song ông dành tiền để xây dựng một phòng thí nghiệm lớn trong lâu đài của mình ở nước Anh và suốt đời sống giản dị và cần mẫn, tiến hành ở đó những nghiên cứu về vật lý và hóa học.

Một lần, khi trộn Hiđrô với không khí, rồi tiến hành đốt ở trong bình kín, nhờ tia lửa điện, bình chứa đó bị nổ tung. Cũng may ông chỉ bị thương nhẹ. Thí nghiệm đó khiến nhiều nhà khoa học chú ý, làm lặp đi lặp lại để tìm nguyên nhân gây nổ. Ngay cả những người làm xiếc chuyên nghiệp cũng lợi dụng thí nghiệm đó để mua vui cho công chúng.

        Chính Cavenđisơ đã phải giật mình vì tiếng nổ phát ra do một gánh xiếc đốt hỗn hợp Hiđrô và không khí chứa trong bình sắt dày, khi ông vừa lững thững đi trên đường phố, vừa suy nghĩ về các thí nghiệm. Tiếng người chủ gánh xiếc làm Cavenđisơ chú ý:

  • Thưa các quý ông, quý bà! Tiết mục đốt hỗn hợp bình Hiđrô và không khí còn được gọi là tiết mục “Bình sắt đổ mồ hôi”. Mời quý vị lại gần mà xem! Trên thành bình là những giọt mồ hôi bám đầy.

       Mọi người cười rộ lên thích thú. Còn Cavenđisơ  không cười nhưng một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu ông liên quan đến những “giọt mồ hôi” bám đầy trên thành bình sắt. Do đâu mà có những giọt mồ hôi? Phải chăng không lau khô bình trước khi tiến hành đốt nổ hỗn hợp Hiđrô và không khí?

       Cavenđisơ rảo bước về phòng thí nghiệm của mình, lập tức tiến hành một loạt các thí nghiệm đốt hỗn hợp Hiđrô với không khí. Quả nhiên, sau mỗi lần cho nổ, ông vẫn thấy “những giọt mồ hôi” xuất hiện trên thành bình chứa. Có lau khô bình chứa thì sau khi tiến hành thí nghiệm vẫn có “những giọt mồ hôi” xuất hiện trên thành bình chứa. Thu thập những giọt mồ hôi đó đem phân tích, ông nhận ra đó là những giọt nước nguyên chất. Cavenđisơ công bố phát hiện này vào năm 1781. Ông trở thành người đầu tiên hiểu bí mật của giọt nước.

Sauk hi nghe xong câu chuyện thì các bạn biết ai tìm ra nước rồi đúng không. Đó là nhà bác học Cavenđisơ.