Đăng bài lúc: 12/11/2014 13:08

        Hội thảo “ Tăng cường phòng chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con phát hiện sớm, chăm sóc, điều trị, tư vấn về HIV/AIDS cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tải về: THAM LUAN AIDS