Đăng bài lúc: 12/11/2014 16:10

Về cuộc thi IOE năm học 2014 - 2015

     Ngày 20/10/2014, Bộ GD-ĐT đã có công văn số 5935/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015.

Thông tin chi tiết tại website http://ioe.go.vn/