Tên Trung học cơ sở Hiệp Phước
Địa chỉ 1154 Nguyễn Văn Tạo Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
ĐT (08) 3781 8042
Fax (08) 3781 8042
Email c2hiepphuoc.nhabe.tphcm@moet.edu.vn
Website www.thcshiepphuocnhabe.edu.vn